Με το ποίημα του, το Ερωτικό Τραγούδι του Τζ. Αλφρεντ Προυφροκ, έχει αναγνωριστεί η νεωτερική ιδιοφυία...