«Είμαι ογδόντα οχτώμισι ακριβώς. Από φαγητά τρώω απ’ όλα. Και ούζο μπορώ να πιω ίσαμε ένα...