Αν δεν υπάρχει τίποτα αύριο θα βρω κάτι να μοιάζει με τ’ άπειρο Κοίτα τι βρήκα,...