«Δε μιλούν τα πουλιά, παρα αντάμα σαν έρθουν μένουν να αγναντεύουν. Πέρα σε κάτι μακρινό θωρούν...