Α.Μ. Σας ενοχλεί αυτή η μοναξιά;Τ.Ζ.: Είμαι πολύ ευπροσάρμοστος άνθρωπος και αν κάτι με δίδαξε η...