Μου παν λύσε το φως… Μα με δεμένα χέρια πώς; Σ’έναν κόσμο που κυριαρχεί το γκρι,...