Δεν έχω, θάνατε, μαζί σου τίποτα, Ούτε καν σε μισώ, Όπως σε καταριούνται πολλοί, θέλω να...