Για τις γυναίκες, φίλε μου, δεν είναι απλό.Πρέπει να εξετάσουν άντρες πολλούς.Πρίγκιπα ψάχνουν, ωραίο, ψηλό,Τον πλουσιότερο...