Ένα ποίημα που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε επιλογές και στάσεις ζωής! Δεν είσαι η ηλικία...