Στα δάχτυλά σου στάλαξαν οι τρεις δροσιές του κόσμου:Των λουλουδιών, της θάλασσας και των κλαμένων άστρων,Κι...