Στα θέματα των ψυχικών ασθενειών υπάρχει ακόμα –δυστυχώς- παραπληροφόρηση αλλά και κωμικά αστεία και εκφράσεις που...