Η κοπέλα απέναντι στο άλσοςσυνομιλεί μ’ επιθυμίες κι ατσάκιστα μυστικά.Τα χέρια της δείχνουν τους δρόμουςτα πόδια...