Εδώ στην κόλαση, δεν βρέχει ούτε φυσά Μια άπνοια απόκοσμη ναρκώνει την καρδιά μας Κανείς δεν...