«Εκπροσωπεί, κατά κάποιον τρόπο, το κλασικό: είναι εσωτερική και επική, αυστηρή και λιτή. Δεν έχει μια...