Και ξαφνικά φυλακιστήκαμε, αν και είμαστε ελεύθεροι.Όσα κάποτε βαριόμασταν, τώρα αναπολούμε.Χαμόγελα που μόνο φανταζόμαστε, γιατί είναι...