“κι αν είχα μόνο μία ευχή θα ήταν αυτή: δεν θέλω να ξεχάσω, δεν θέλω να...