Μάρτης,το φως λαμπρύνεται αβάστακταενίοτε δε,επιστρέφει ματωμένο.Αντιστέκεται, βλέπεις, ο χειμώνας,δεν παραδίδεται εύκολατο παλιό στο καινούργιο.Η άνοιξη καταφτάνει...