Οι εραστές δεν μένουν στο ίδιο σπίτιούτε μοιράζονται τα ίδια σεντόνιαδεν βλέπουν μαζί το δελτίο των...