Πριν τα μηνύματα, πριν τα sms, πριν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν ακόμη κι από το...