Γιατί πάντα υπάρχει λύση, ακόμα και όταν το πρόβλημα δεν είναι κλασσικό και μοιάζει ασήμαντο όμως...