Σε μια ανηλεή αναβολήΜέσα σε συρτάρια πουαπό καιρό κηρύττουν εκεχειρία με ξεχασμένα αντικείμεναΠάνω σε τετράδια σημειωμέναΑκόμη,...