Οπλίστηκα λοιπόν με τα απαραίτητα. Άφθονο μελάνι, αλκοόλ και κάτι παλιά χαρτιά. Παραπατώντας, βρήκα και έφερα...