Πάντα προσπαθούσαμε να περιγράψουμε και να κατανοήσουμε την περίπλοκη και πολυσήμαντη έννοια της αγάπης. Αλλά συνέχεια...