Οι νεκροί μ’ ακούνε μόνο, κατοικώ μέσα σε λάκκους. Ως το τέλος εγώ θα ’μαι ο...