Στο βιβλίο “Μια Ιστορία…ένα τραγούδι” ο Ηρακλής Ευστρατιάδης περιγράφει: Το “Ζητάτε να σας πω” λέγεται ότι...