Ο Σάντ έζησε τα χρόνια 1740 – 1814. Παιδί της παρακμής  Η αποτυχία του συστήματος του...