Εκεί σαν ναυάγιο την δύση σαν βλέπεις, θλιμμένο στο βλέμμα ταξίδι ανατέλλει μου λες...