Τα παλιά ημερολόγια νοσταλγώ, τα παλιά σοφά ημερολόγια νοσταλγώ πούβγανες τις μέρες και τις πετούσες. Τώρα...