Η έννοια της αγωνίας Στο απόσπασμα που ακολουθεί, ο Κίρκεγκωρ υποστηρίζει ότι η αγωνία δημιουργείται τη...