Φορές-φορές, τήν ὥρα πού βραδιάζει, ἔχω τήν αἴσθηση πώς ἔξω ἀπ’ τά παράθυρα περνάει ὁ ἀρκουδιάρης...