📸 Κλικ: Ιωάννα Πανούτσου «[…] γιατί τελικά βρήκε έναν κόκκο πίστης μέσα του, μια αληθινή μοναδικότητα...