ναι αγάπη μου όπως ακριβώς το λες το χειμώναθα βλέπουμε τη βροχή στα τζάμιατην άνοιξηθα φωτογραφίζουμε...