Τα φώτα των δρόμων σβηστά. Άγνωστη ησυχία. Ίσως και να τρόμαζες. Κάνω ποδήλατο. Προσπαθώ να πάρω...