Θέλω να γράψω ένα ποίημαγια την πρώτη φορά που βρέθηκα γυμνήχωρίς νάμαι πια μικρήγια τα μάτια...