📸: Ιωάννα Πανούτσου θάλασσαθαλάσσηςθαλασσώνούτε μια συλλαβή ακαβαλίκευτηδεν άφησε αυτός ο τόνοςΝτίνος Χριστιανόπουλος, Μικρά Ποιήματα