Από απόσταση. Από άποψη. Από φόβο. Από πίεση. Όλα βολικά και βολεμένα.  Όλα άχρωμα και αποχρωματισμένα....