Όταν οι φιλόσοφοι επιχείρησαν να εξηγήσουν τον κόσμο, τη φύση, τον άνθρωπο διαπίστωσαν ότι υπάρχουν πράγματα,...