Ας μην καθίσουμε να μετρήσουμε ποιανού δάκρυα ήταν πιο ζεστά. Μπορεί πιο ζεστά να ‘ναι κείνα...