Η κάθαρσή μας η βροχή μας, η λύτρωσή μας το οξυγόνο μας, είν’ η ανάγκη μας...