Ἦρθε μία θύμησι παληὰ πολὺ καὶ χτύπησετὴν πόρτα τῆς θλιμμένης τῆς ψυχῆς μου…Ἦταν ἕνα θλιμμένο δειλινό.Ξερὰ...