Καταρρίχηση[ε΄]Άφησε τη μέρα για το δρόμο,για τον κόσμοόμως τη νύχτακράτα τη για σένα.Όταν βραδιάζειμην κοιτάς απ’...