Μια πινακίδα με επαναφέρει στην πραγματικότητα. Πωλείται. «Μια στιγμή να πάρω τα πράγματα μου και τις...