Ό,τι αγγίζει την ψυχήεκείνη που στέκει αθέατηκρυφά μέσα σε σώματα που υποφέρουνσε σώματα που ζουν το...