Πόση ζωή να αλλάξει σε ένα λεπτό . Γόνατα γδαρμένα και λίγο πιο πέρα σκόρπιες στο πάτωμα...