Όλη τη νύχτα κοιμήθηκα μαζί σουστη θάλασσα πλάι, στο νησί.Άγρια ήσουν και γλυκιά ανάμεσα στην ηδονή...