Συναλλάσσομαι, ανταλλάσσω, συνδιαλέγομαι, αλληλεπιδρώ (με) συναισθήματα/ λέξεις/ προθέσεις/ προσθέσεις/ αφαιρέσεις/ στιγμές/ εσένα. Παίζω στα ζάρια, εμένα....