Περίληψη της ιστορίας: Η υπόθεσή του αναφέρεται στον γνωστό μύθο του Θησέα, όταν αυτός επισκέπτεται τη...