Ανάγκη επιβίωσης ή πίστη στην ταυτότητα; Tο πρώτο αναιρεί το δεύτερο ή και τα δύο συμπορεύονται...