Είναι γεγονός ότι πολλές φορές στην ζωή συγχέουμε την κρίση με την πραγματικότητα και κάποιες σαν...