Ένα κρεβάτι,και να είναι Αύγουστος,και ξέρω εγώ να ξαναζήσω.